ایران جدید

تازه های علمی، پزشکی،تغذیه، زیبایی و سلامت

طراحی و ساخت یک وب سایت

در این مقاله 20ترفند جهت طراحی وساخت آسان یک وب‌سایت،ارائه شده است.قطعاٌبا مراحل طراحی و ساخت یک سایت آشنائی‌دارید.هنگامی که با طرح عظیمی مانند ساخت یک وب سایت جدیدمـواجه می شوید،نهراسیدزیرا این کارچندان هم مشکل نیست.در اینجا تعدادی از طراحان حرفه ای وب،راهنمایی های مفیدی در زمینه فوق ارائه کرده اند تا با بکار گیری آنهادر زمان صرفه جوئی کرده و از همه مهم تردردسرهای شما نیز،کمترشود.

یک سایت ساده طراحی کنید

یکی از بهترین روشها برای تسهیل طراحی سایت،سادگی آن است.اما عجیب آنکه،بسیاری ازطراحان،چنین مسئله ای رانادیده می گیرند.بخشهای غیرضروری به سایت اضافه نکنید. متنهای متحرک جاوااسکریپتی و فایل های انیمیشنGIFو نیز ویژگی محو شدن صفحه،نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 

از یک نرم افزار مناسب استفاده کنید

اگر می خواهید از یک برنامه کامل WYSIWYGمانندMacromedia Dreamweaverیا Adobe Goliveاستفاده کنید،وارد تنظیماتFTPشده و سایت خود را در برنامه Dreamweaverتعریف کنید.این کار درد سر شما را کم می کند؛چرا که ویرایشگر شما قادر خواهد بود به سادگی،فایلهای سایت را ردیابی کرده و از آنها مطلع باشد.

 

بدون flash،اجزای سایت را جذاب کنید

بدون شک flash برنامه جذابی است و بسیـار‌ی از طراحان حـرفه ای وب از آن استفـاده می کنند.اما مشکل اینجاست که استفاده از این برنامه برای اغلب افراد بسیار پرهزینه اسـت.برنامه های زیـادی وجـوددارند که بـاهزینه بسیارکمـتری قادرند،جـلوه هایflash را ایجاد کنند.برای مثال،بـرنامه (www.swishzone.com)Swish امکان ایجاد جلوه های متـنی را به شمـا می دهد و بـرنامه( www.effectmaker.com)Efectmakerهم نتایج مفید مشابهی خواهد داشت.

 

URLها و کدهای مفید را یادداشت کنید

ممکن است این کار چندان جالب به نظر نرسد،اما کارآیی خوبی دارد.هنگام مرور در وب یک سندNotepadیاWordایجاد کنید.سپس هر URLیا مطلب جالب توجهی که می بینید،در این فایل کپی کنید.بنابراین هنگام ساخت یک سایت می توانید به این سند مراجعه کرده و ایده های ذخیره شده،الهام بگیرید.

 

از پالت libraryدرDreamweaver،استفاده کنید 

سایتی بسازید که بتوانید به سرعت و در سطحی گسترده،آن را ویرایش کنید.هنگام کار با Dreamweaver،از قالبهای حاوی اشیای کتابخانه ای استفاده کنید.بدین ترتیب عناصر در حال تغییر را می توان بدون نیاز به باز کردن صفحات HTMLبه طور به روز رسانی کرد.

 

این کار برای سایتهای پویای در حال رشد عملکرد خوبی دارد.برای شی مورد نظر،کدهای HTMLرا انتخاب کرده و پالتlibraryبکشانید.سپس نامی برای آن انتخاب کنید.اکنون برای استفاده مجدد،کافی است آن را از پالت به محل مورد نظرخود بکشانید.به منظور ویرایش نیز روی پالت دابل کلیک کرده و تغییرات لازم را انجام دهید.سپس اصلاحات انجام شده را ذخیره کرده و روی دکمه update nowکلیک کنید.اکنون کل سایت به روز رسانی می شود

 

به طور خودکار یک مجموعه عکس درست کنید

اگر در حال ایجاد یک آلبوم عکس onlineهستید،از برنامه ای استفاده کنید که تمام کارهای مشکل را انجام می دهد.برنامه (Creater www.express-soft.com/etc) creator Express Thumbnaiعلاوه بر ایجاد صفحاتHTMLمناسب برای استفاده در وبتغییر داده و نمونه های کوچکی از تصاویر (Thumnail) ایجاد می کند. 

 

شیوه نامه ها (stylesheets)را استاندارد کنید

سعی کنید نحوه استفاده از شیوه نامه های خود را استاندارد کنید.بدین ترتیب یک قالبcssیا فایل جاوااسکریپت داریدکه می توانید از آن در سایتهای مختلف با حداقل اصلاحات، استفاده کنید.همچنین،چرا برای تمام سایتهایی که طراحی می کنید یک ظاهراستاندارد ایجاد نکنید؟این کار در زمان دراز مدت موجب صرفه جوئی در وقت شما می‌شود.

 

تقلید از یک سایت بهترین روش تمجید از آن است 

هیچ دلیلی وجود ندارد که از ایده های خوب بکار رفته در وب سایتهای دیگران،استفاده نکنید،اما اجازه نداریدمقداری زیادی از این کدها را درطراحی خود بکار برید.در هر حال دریافت مفاهیم و شیوه های موجوددر سایتهای که بازدیدکرده اید،فکر خوبی است.همچنین اگر قصد دارید از ایده به کار رفته در یک سایت استفاده کنید،حداقل خواهید دانست که اگر آن طرح را در صفحات خود باز سازی کنید،به چه صورت در خواهد آمد.

 

یک قالب (template)ایجاد کنید 

پیش از طراحی سایت ،یک قالب ایجاد کنیدتا حاوی تمام عناصری باشدکه در کل صفحات سایت شما تکرار می شوند.به طور نمونه می توان به عناصری چون پیوندهای مهم،لوگو،رنگهای یک پیوند و تگهای ALTاشاره کرد.می توانید شیوه نامه های آبشاری نیز ایجاد کنید.

 

از ترفندGIFتک پیکسلی استفاده کنید 

این ترفند،هوشمندانه ودرعین‌حال‌بسیارساده‌است.همچنین‌به‌سایت‌شماامکان‌می دهد،هنگامی که با درجه وضوح متفاوتی دیده می شود،ترکیب اصلی خود را حفظ کند.در ابتدا،منظور از ایجاد HTMLاین بود که به آسانی قابل فهم باشد،نه اینکه به عنوان زبانی برای طراحی جذاب یک صفحه وب بکاررود.این ترفند در واقع استفاده از یک تصویر شفاف (Transparent)1×1پیکسلی است که می توانیددر هر جائی که فاصله بین اشیاءایجاد مشکل می کند،آن را وارد کنید.برای در یافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به آدرسwww.dsiegel.com/tips/wonk5/single.html مراجعه کنید.

 

کدها را دریافت کنید 

دستیابی به کدهای از پیش آماده،از آنچه فکر می کنید،ساده تر است البته منظور،سرقت کد نیست.منابع زیادی از جمله www.bignosebird.com انواعی ازاسکریپتهای‌قابل دریافت راارائه می دهند.در بخشی از سایتScriptsearch.com،موارد بسیاری،از نمونه های اسکریپتهای ASPگرفته تا جاوااسکریپت،قابل دریافت است.

 

از طرحهای تصویری (image maps)استفاده کنید

اگر مجبوریدبرای یک مطلب تعداد زیادی دکمه و پیوند بسازید،بهتر است به جای این کار از یک تصویر بزرگ،یک طرح تصویری ایجاد کنید.یک تصویر ساده،نسبت به تعداد زیادی فایل مجزا،سریع تر دریافت می شود،به علاوه ساخت آن نیز ساده تر است.آسان ترین روش برای ایجاد چنین طرحی،استفاده از یک بسته نرم افزاری WYSIWYGمانندDreamweaverاست.

 

از تصاویر آماده استفاده کنید 

اغلـب تصاویر مـوجود در وب در دسـترس عمـوم بوده و تحت قانون کپی رایت هسـتند.امـا منابـع زیادی نیزوجـود دارنـد کـه می توانـید از تصـاویـر ارائـه شده در آنـها برای طراحی های خـود استـفاده کنید. سایـت (www.andyart.com/free.html) ScreamDesign حــاوی دکــمـه هــای زیــادی اســـت؛بــه عــلاوه وب سـایــت FreeGIFs and Animationswww.fg-a.com/gifs.html نیز راهنمائیهایی های ارائه می دهد که چه کارهایی را نباید انجام داد.

 

با برنامه ریزی در وقت صرفه جوئی کنید 

سعی کنید بیشتر بنویسید.اگر مسیرتان اشتباه،بدون فکر و با طراحی ضعیفی باشد،وقت زیادی تلف می شود.بهتر است در شرایطی آرام و محیطی مناسب کار کنید.کاغذ هیچ وقت از کار نمی افتد و خلاصه نویسی،تنها زبان قابل فهم برای تمام اعضای گروه است؛تنها هنگامی که طرح مناسبی را روی کاغذ پیاده کردید آنرا در ایستگاه کاری اجرا کنید.

 

تمام صفحه را پر کنید 

اگـر گـاهی می بینیـد،بـا اینکه صفحه شما در جـدولی با عرض صد در صد قرار دارد،پهنای‌صفحه را پر نمی کند،کل صفحـه را در جـدولی با صد در صد عـرض،بـدون هیچ فاصلـه(spacing )یا حاشیه (padding)قرار دهید.در این صورت خواهید دیدکه اندازه وضوح صفحه به هر میزان باشد،باز هم هر جدول تا کناره های صفحه را پر می کند.همچنین در صورتی که بخواهید،بخشی همیشه در وسط صفحه قرار بگیرد،این روش کاربرد خوبی دارد.برای این کار،در جدول اصلی،محل قرار گیری افقی و عمودی را به طرف مرکز تنظیم کنید.

 

از پیوندهای متنی زیر خط دار استفاده نکنید

اگر می خواهید از شر زیر خطهای آزار دهنده در پیوندهای متنی سایت خودخلاص شوید،کافی است یک کد ساده را در بین تگهای هدر صفحه اضافه کنید:

 

یک ترفند جاوااسکریپتی

اگر می خواهید به سرعت چند خط از یک کد جاوااسکریپت را امتحان کنید،کافی است پنجره مرورگررا باز کرده و در نوار آدرس،عبارت:JavaScript‌وسپس‌اسکریپتی‌راکه می خواهید اجرا شود،تایپ کنید.همچنین می توانید این اسکریپتها را به عنوان اسکریپتهای مورد علاقه نشانه گذاری کرده و مثلاٌ به هنگام تغییر اندازه پنجره به 600×800،مانند برنامه های کاربردی کوچک،از آنها استفاده کنید.

 

رنگها را تغییر دهید 

با افزودن ویژگی onMouseOverبه یک خانه جدول،با عبور نشانگر ماوس از روی آن،رنـگ پـس زمینه به رنـگ دلـخواه شما تغییر می‌کنـد،درسـت مانند یـک عمل جایگزینی(rollover).جایگزینیهایcssبسیار تاثیر گذارتراز جایگزینیهای تصویری هستندونسبت به چند خـط کـدجاوااسکریپت که با هـر بار حرکت ماوس روی آنها در خـواست یک تصویر می کنند،ارزش عملکردبیشتری دارند.

onmouseover="this.bgColor=#000000; "

onmouseout="this.bgColor=#cccccc; "

۰   | موافقین ۰ | مخالفین ۰ | ۲۲:۱۰ | ۸۵/۱۱/۰۳
آموزش طراحی وبسایت

نظرات ۰  

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

منوی اصلی

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
میکروبلاگینگ
 • زندگی زیبا می شود
 • روزی هزار بار شکر که دخترم شدی  ،   روزی هزار بار شکر که بابایت شدم

 • تولد دخترم
 • خیلی خوشحالم چون دختر کوچولوم به دنیا اومده.  حس میکنم که زیبا ترین صدایی که تا به حال شندیم صدای نفس های دخترمه.دوستت دارم بابایی...

 • میکروبلاگینگ ۸
 • دیشب خیلی خندیدیم، خدا به خیر بگذرونه. معمولا وقتی زیادی بهم خوش میگذره بلافاصله روزگار تلافیشو سرم در میاره.

 • میکروبلاگینگ ۷
 • گاهی گمان نمی‌کنی ولی خوب میشود

  گاهی نمی‌شود که نمی‌شود 

  گه جور میشود خود آن بی مقدمه

  گه با دو صد مقدمه ناجور می‌شود

  گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

  گاهی نگفته قرعه به نام تو می‌شود

  گاهی گدایِ گدایی و بَخت با تو یار نیست

  گاهی تمام شهر گدایِ تو می‌شود

  گاهی تمام آبیِ این آسمانِ ما

  یکباره تیره گشته و بی رنگ می‌شود

  گویی به خواب بود جوانی مان گذشت

  گاهی چه زود فرصتمان دیر می‌شود

 • میکروبلاگینگ ۶
 • توی بنگاه  نشسته بودیم و از شیشه‌هایِ بخار گرفته سعی میکردیم عبورِ  مبهمِ آدم‌ها رو تماشا کنیم که دوتا مرد اومدن داخل، یکی مُتشخص و خوش صحبت و اون یکی لاغر، کم حَرف و شایدم معتاد. برادرِ خوش صحبت سعی می‌کرد تو این آشفته بازار یه خونه با قیمتِ مناسب برای برادرش پیدا کنه. هرچی قیمت‌هایِ نجومی رو یکی یکی واسش میگفتیم "کم حرف" به سمت در خروجی نزدیک‌تر می‌شد، تا اینکه چند دقیقه‌ی آخر چسبیده بود به شیشه‌ی بخار گرفته. وقتی کارشون تموم شد و چیزی هم براشون پیدا نشد هر دو رفتن و روی شیشه‌ی بخار گرفته نوشته شده بود "EBI".

  خیلی دلم میخواست بدونم توی اون وضعیت کدوم آهنگ اِبی رو زمزمه می‌کرد…

 • میکروبلاگینگ ۵
 • دیروز بَرف پاک کنِ ماشین رو عوض کردم چون دیگه نمیتونستم جلومو ببینم. تازه فهمیدم که رانندگی زیر بارون با کیفیتِ بالایِ تصویر چه لذتی داره.

  پیشنهاد ویژه: برف پاک کن ها رو عوض کنید...

 • میکروبلاگینگ ۴
 • دیشب یکی از شب‌هایِ به یاد ماندنی بود. یه جشن کوچولویِ خانوادگی برای اینکه بفهمیم نی‌نی‌مون دخترهِ یا پسر؟ تا لحظه آخر کسی از نتیجه خبر نداشت بجز خاله‌یِ نی‌نی. تا اینکه در ساعت 10:10 شب بالاخره با ترکوندنِ بادکنکِ مخصوص، همه از خوشحالی ترکیدیم. 

  شمارشِ معکوس ، بووووم ، روبان‌هایِ صورتی 

 • میکروبلاگینگ ٣
 • میگن آدم به مرور زمان میتونه به رازهایِ اعماقِ وجودش پی ببره، یکی از مهمترین رازهایی که تونستم از خودم کشف کنم پیش بینیِ مهمانی‌ها و تجمعات فامیلی،یک روز قبل از وقوعِ اون رویداد هست. یعنی اینکه بدن من این توانایی رو داره که دقیقا یک روز مونده به اون اتفاق بزرگ با علائم خاصی شروعِ اون رویداد بزرگ رو به من اطلاع میده و اون علائم خاص چیست؟ درسته "جوش" . به این صورت که قبل از شروع یه مهمونی خانوادگی چنان جوشی توی صورتم میزنه که بیا و ببین . هرچه مهمانی مهمتر فاصله جوش تا نوک دماغ کمتر. تا کشفیات بعدی... 

 • میکروبلاگینگ ۲
 • ۱- شبِ یلدایِ همگی مبارک. فقط اینو میتونم بگم که دارم میترکم. دیگه هرچیزی که میشُد ما خوردیم خدا بقیشو بخیر بکنه.
  ۲- بالاخره چشممون به جمال برف زمستونی هم روشن شد اونم تو شبِ یلدا.
 • میکروبلاگینگ ۱
 • ۱- سه روزه سرما خوردم ولی احساس میکنم امروز بهترم
  ۲- گوشیم امروز تصمیم گرفت به اندروید ۸ آپدیت بشه
  ۳- دارم روی قالب سایت کار میکنم
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
Copyright © iranew.com 2005-1019