ایران جدید

تازه های علمی، پزشکی،تغذیه، زیبایی و سلامت

طراحی و ساخت یک وب سایت

در این مقاله 20ترفند جهت طراحی وساخت آسان یک وب‌سایت،ارائه شده است.قطعاٌبا مراحل طراحی و ساخت یک سایت آشنائی‌دارید.هنگامی که با طرح عظیمی مانند ساخت یک وب سایت جدیدمـواجه می شوید،نهراسیدزیرا این کارچندان هم مشکل نیست.در اینجا تعدادی از طراحان حرفه ای وب،راهنمایی های مفیدی در زمینه فوق ارائه کرده اند تا با بکار گیری آنهادر زمان صرفه جوئی کرده و از همه مهم تردردسرهای شما نیز،کمترشود.

یک سایت ساده طراحی کنید

یکی از بهترین روشها برای تسهیل طراحی سایت،سادگی آن است.اما عجیب آنکه،بسیاری ازطراحان،چنین مسئله ای رانادیده می گیرند.بخشهای غیرضروری به سایت اضافه نکنید. متنهای متحرک جاوااسکریپتی و فایل های انیمیشنGIFو نیز ویژگی محو شدن صفحه،نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 

از یک نرم افزار مناسب استفاده کنید

اگر می خواهید از یک برنامه کامل WYSIWYGمانندMacromedia Dreamweaverیا Adobe Goliveاستفاده کنید،وارد تنظیماتFTPشده و سایت خود را در برنامه Dreamweaverتعریف کنید.این کار درد سر شما را کم می کند؛چرا که ویرایشگر شما قادر خواهد بود به سادگی،فایلهای سایت را ردیابی کرده و از آنها مطلع باشد.

 

بدون flash،اجزای سایت را جذاب کنید

بدون شک flash برنامه جذابی است و بسیـار‌ی از طراحان حـرفه ای وب از آن استفـاده می کنند.اما مشکل اینجاست که استفاده از این برنامه برای اغلب افراد بسیار پرهزینه اسـت.برنامه های زیـادی وجـوددارند که بـاهزینه بسیارکمـتری قادرند،جـلوه هایflash را ایجاد کنند.برای مثال،بـرنامه (www.swishzone.com)Swish امکان ایجاد جلوه های متـنی را به شمـا می دهد و بـرنامه( www.effectmaker.com)Efectmakerهم نتایج مفید مشابهی خواهد داشت.

 

URLها و کدهای مفید را یادداشت کنید

ممکن است این کار چندان جالب به نظر نرسد،اما کارآیی خوبی دارد.هنگام مرور در وب یک سندNotepadیاWordایجاد کنید.سپس هر URLیا مطلب جالب توجهی که می بینید،در این فایل کپی کنید.بنابراین هنگام ساخت یک سایت می توانید به این سند مراجعه کرده و ایده های ذخیره شده،الهام بگیرید.

 

از پالت libraryدرDreamweaver،استفاده کنید 

سایتی بسازید که بتوانید به سرعت و در سطحی گسترده،آن را ویرایش کنید.هنگام کار با Dreamweaver،از قالبهای حاوی اشیای کتابخانه ای استفاده کنید.بدین ترتیب عناصر در حال تغییر را می توان بدون نیاز به باز کردن صفحات HTMLبه طور به روز رسانی کرد.

 

این کار برای سایتهای پویای در حال رشد عملکرد خوبی دارد.برای شی مورد نظر،کدهای HTMLرا انتخاب کرده و پالتlibraryبکشانید.سپس نامی برای آن انتخاب کنید.اکنون برای استفاده مجدد،کافی است آن را از پالت به محل مورد نظرخود بکشانید.به منظور ویرایش نیز روی پالت دابل کلیک کرده و تغییرات لازم را انجام دهید.سپس اصلاحات انجام شده را ذخیره کرده و روی دکمه update nowکلیک کنید.اکنون کل سایت به روز رسانی می شود

 

به طور خودکار یک مجموعه عکس درست کنید

اگر در حال ایجاد یک آلبوم عکس onlineهستید،از برنامه ای استفاده کنید که تمام کارهای مشکل را انجام می دهد.برنامه (Creater www.express-soft.com/etc) creator Express Thumbnaiعلاوه بر ایجاد صفحاتHTMLمناسب برای استفاده در وبتغییر داده و نمونه های کوچکی از تصاویر (Thumnail) ایجاد می کند. 

 

شیوه نامه ها (stylesheets)را استاندارد کنید

سعی کنید نحوه استفاده از شیوه نامه های خود را استاندارد کنید.بدین ترتیب یک قالبcssیا فایل جاوااسکریپت داریدکه می توانید از آن در سایتهای مختلف با حداقل اصلاحات، استفاده کنید.همچنین،چرا برای تمام سایتهایی که طراحی می کنید یک ظاهراستاندارد ایجاد نکنید؟این کار در زمان دراز مدت موجب صرفه جوئی در وقت شما می‌شود.

 

تقلید از یک سایت بهترین روش تمجید از آن است 

هیچ دلیلی وجود ندارد که از ایده های خوب بکار رفته در وب سایتهای دیگران،استفاده نکنید،اما اجازه نداریدمقداری زیادی از این کدها را درطراحی خود بکار برید.در هر حال دریافت مفاهیم و شیوه های موجوددر سایتهای که بازدیدکرده اید،فکر خوبی است.همچنین اگر قصد دارید از ایده به کار رفته در یک سایت استفاده کنید،حداقل خواهید دانست که اگر آن طرح را در صفحات خود باز سازی کنید،به چه صورت در خواهد آمد.

 

یک قالب (template)ایجاد کنید 

پیش از طراحی سایت ،یک قالب ایجاد کنیدتا حاوی تمام عناصری باشدکه در کل صفحات سایت شما تکرار می شوند.به طور نمونه می توان به عناصری چون پیوندهای مهم،لوگو،رنگهای یک پیوند و تگهای ALTاشاره کرد.می توانید شیوه نامه های آبشاری نیز ایجاد کنید.

 

از ترفندGIFتک پیکسلی استفاده کنید 

این ترفند،هوشمندانه ودرعین‌حال‌بسیارساده‌است.همچنین‌به‌سایت‌شماامکان‌می دهد،هنگامی که با درجه وضوح متفاوتی دیده می شود،ترکیب اصلی خود را حفظ کند.در ابتدا،منظور از ایجاد HTMLاین بود که به آسانی قابل فهم باشد،نه اینکه به عنوان زبانی برای طراحی جذاب یک صفحه وب بکاررود.این ترفند در واقع استفاده از یک تصویر شفاف (Transparent)1×1پیکسلی است که می توانیددر هر جائی که فاصله بین اشیاءایجاد مشکل می کند،آن را وارد کنید.برای در یافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به آدرسwww.dsiegel.com/tips/wonk5/single.html مراجعه کنید.

 

کدها را دریافت کنید 

دستیابی به کدهای از پیش آماده،از آنچه فکر می کنید،ساده تر است البته منظور،سرقت کد نیست.منابع زیادی از جمله www.bignosebird.com انواعی ازاسکریپتهای‌قابل دریافت راارائه می دهند.در بخشی از سایتScriptsearch.com،موارد بسیاری،از نمونه های اسکریپتهای ASPگرفته تا جاوااسکریپت،قابل دریافت است.

 

از طرحهای تصویری (image maps)استفاده کنید

اگر مجبوریدبرای یک مطلب تعداد زیادی دکمه و پیوند بسازید،بهتر است به جای این کار از یک تصویر بزرگ،یک طرح تصویری ایجاد کنید.یک تصویر ساده،نسبت به تعداد زیادی فایل مجزا،سریع تر دریافت می شود،به علاوه ساخت آن نیز ساده تر است.آسان ترین روش برای ایجاد چنین طرحی،استفاده از یک بسته نرم افزاری WYSIWYGمانندDreamweaverاست.

 

از تصاویر آماده استفاده کنید 

اغلـب تصاویر مـوجود در وب در دسـترس عمـوم بوده و تحت قانون کپی رایت هسـتند.امـا منابـع زیادی نیزوجـود دارنـد کـه می توانـید از تصـاویـر ارائـه شده در آنـها برای طراحی های خـود استـفاده کنید. سایـت (www.andyart.com/free.html) ScreamDesign حــاوی دکــمـه هــای زیــادی اســـت؛بــه عــلاوه وب سـایــت FreeGIFs and Animationswww.fg-a.com/gifs.html نیز راهنمائیهایی های ارائه می دهد که چه کارهایی را نباید انجام داد.

 

با برنامه ریزی در وقت صرفه جوئی کنید 

سعی کنید بیشتر بنویسید.اگر مسیرتان اشتباه،بدون فکر و با طراحی ضعیفی باشد،وقت زیادی تلف می شود.بهتر است در شرایطی آرام و محیطی مناسب کار کنید.کاغذ هیچ وقت از کار نمی افتد و خلاصه نویسی،تنها زبان قابل فهم برای تمام اعضای گروه است؛تنها هنگامی که طرح مناسبی را روی کاغذ پیاده کردید آنرا در ایستگاه کاری اجرا کنید.

 

تمام صفحه را پر کنید 

اگـر گـاهی می بینیـد،بـا اینکه صفحه شما در جـدولی با عرض صد در صد قرار دارد،پهنای‌صفحه را پر نمی کند،کل صفحـه را در جـدولی با صد در صد عـرض،بـدون هیچ فاصلـه(spacing )یا حاشیه (padding)قرار دهید.در این صورت خواهید دیدکه اندازه وضوح صفحه به هر میزان باشد،باز هم هر جدول تا کناره های صفحه را پر می کند.همچنین در صورتی که بخواهید،بخشی همیشه در وسط صفحه قرار بگیرد،این روش کاربرد خوبی دارد.برای این کار،در جدول اصلی،محل قرار گیری افقی و عمودی را به طرف مرکز تنظیم کنید.

 

از پیوندهای متنی زیر خط دار استفاده نکنید

اگر می خواهید از شر زیر خطهای آزار دهنده در پیوندهای متنی سایت خودخلاص شوید،کافی است یک کد ساده را در بین تگهای هدر صفحه اضافه کنید:

 

یک ترفند جاوااسکریپتی

اگر می خواهید به سرعت چند خط از یک کد جاوااسکریپت را امتحان کنید،کافی است پنجره مرورگررا باز کرده و در نوار آدرس،عبارت:JavaScript‌وسپس‌اسکریپتی‌راکه می خواهید اجرا شود،تایپ کنید.همچنین می توانید این اسکریپتها را به عنوان اسکریپتهای مورد علاقه نشانه گذاری کرده و مثلاٌ به هنگام تغییر اندازه پنجره به 600×800،مانند برنامه های کاربردی کوچک،از آنها استفاده کنید.

 

رنگها را تغییر دهید 

با افزودن ویژگی onMouseOverبه یک خانه جدول،با عبور نشانگر ماوس از روی آن،رنـگ پـس زمینه به رنـگ دلـخواه شما تغییر می‌کنـد،درسـت مانند یـک عمل جایگزینی(rollover).جایگزینیهایcssبسیار تاثیر گذارتراز جایگزینیهای تصویری هستندونسبت به چند خـط کـدجاوااسکریپت که با هـر بار حرکت ماوس روی آنها در خـواست یک تصویر می کنند،ارزش عملکردبیشتری دارند.

onmouseover="this.bgColor=#000000; "

onmouseout="this.bgColor=#cccccc; "

۰   | ۰ | ۳۳۰ | ۸۵/۱۱/۰۳ | محمد لطیفی
آموزش طراحی وبسایت

نظرات ۰  

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

منوي اصلي

ميکروبلاگينگ
 • این قصه سر دراز دارد...
 • یادش بخیر پارسال خوشحال بودیم که سال 98 رو زنده تموم کردیم حالا اینو چکارش کنیم؟!!!

  پیرو پست پارسال (بازماندگان)

  ۰   | ۰ | ۱۳۲ | ۹۹/۰۲/۰۴ | محمد لطیفی
 • کرونا
 • نظر شخصی من اینکه که امکان کنترل کرونا با پخش اخبار مثبت از کنترل کرونا در شهرهای مختلف و یا برعکس، ترساندن بیش از حد مردم وجود ندارد. چرا که در شهر همیشه یکسری افراد رو میبینیم که تحت تاثیر اخبار منفی کاملا موارد بهداشتی رو رعایت می‌کنند و از طرف دیگه هم افرادی رو میبینیم که کرونا رو دست کم گرفتن و اصلا رعایت نمی کنند. به نظر من این اپیدمی آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد که همه مردم به این باور برسند که اگه می‌خوان به بیماری مبتلا نشن باید موارد بهداشتی رو رعایت کنن. و بهای شکست دادن این ویروس هم متاسفانه چیزی جز افزایش مبتلایان و جان باختگان نیست.

  ۰   | ۰ | ۱۷۹ | ۹۸/۱۲/۲۴ | محمد لطیفی
 • بازماندگان
 • به امید خدا اگر این یک ماه رو هم دوام بیاریم میشیم جزو بازماندگان سال 1398.

  خارج از شوخی خیلی مواظب خودتون باشید. ویروس کرونا بسیار بسیار سریع شیوع پیدا می‌کنه و منتقل میشه با این اوصاف کماکان ازدحام مردم رو توی مراکز خرید برای کارهای غیر ضروری میشه دید.

  ۱   | ۰ | ۲۳۴ | ۹۸/۱۲/۰۵ | محمد لطیفی
 • عکاسی
 • یه چند وقتی هست که توی مود عکاسی هستم، درکل به عکاسی خیلی علاقه دارم در حدی که یه مدت قصد داشتم یه آتلیه عکاسی راه بندازم که نشد. خلاصه بگم که تا امروز دنبال قضیه عکاسی بودم که بالاخره ماه پیش تصمیم گرفتم یه دوربین دیجیتال بخرم. هزینش با توجه به وضعیت مالی این روزهای همه خیلی سنگین دراومد ولی فکر کنم ارزشش رو داشت که واسه علاقه مندی‌هام هزینه کنم.

  - تصمیم دارم گهگاهی پست آموزشی مربوط به عکاسی و ادیت عکس بزارم ولی نمیدونم به درد کسی میخوره یا نه...

  ۰   | ۰ | ۱۸۷ | ۹۸/۱۱/۲۸ | محمد لطیفی
 • هندزفری
 • آقا من کماکان با قدرت بر این باور هستم که یه نفر وقتی ما حواسِمون نیست میاد سیم هندزفری‌مونو گره میزنه در میره.

  ۰   | ۰ | ۳۰۲ | ۹۸/۰۹/۲۰ | محمد لطیفی
 • کودکانِ بدون آزادی
 • خودِ واقعیِ هر یک از ما کودکِ‌کوچکی است که هنوز رشد نیافته. گاهی اوقات وقتی به ما خوش می‌گذرد یا داریم بازی می‌کنیم، وقتی احساس شادی می‌کنیم، وقتی نقاشی می‌کنیم، یا شعر می‌نویسیم، یا پیانو می‌زنیم ، یا به هر طریقی احساسات خود را بیان می‌کنیم این کودک بیرون می‌آید.اینها شادمانه‌ترین لحظاتِ زندگیِ ما هستند. وقتی خودِ واقعیِ ما بیرون می‌آید، وقتی به گذشته نمی‌اندیشیم و دلواپس آینده نیستیم. آن‌وقت شبیه بچه‌ها می‌شویم.

  اما یک چیز هست که همهٔ اینها را عوض می‌کند، وما به آن مسئولیت می‌گوئیم. جامعه می‌گوید «صبر کن، تو مسئولی، وظایفی داری که باید انجام بدهی،باید کار کنی،باید مدرسه بروی،باید زندگی را اداره کنی.»همهٔ این مسئولیت ها به ذهن هجوم می‌آورند. آنوقت چهرهٔ ما عوض می‌شود و دوباره جدی می‌شویم.

  اگر وقتی که بچه‌ها ادای بزرگتر‌ها را در می‌آورند نگاهشان کنید،می‌بینید که چهره‌شان تغییر می‌کند . میگویند:«مثلاً من یک وکیل هستم»، آنوقت صورت جدی یک آدم بزرگ را به خود می‌گیرند. ما به دادگاه می‌رویم و همان چهره را در آنجا می‌بینیم و این همان است که هستیم. ما هنوز بچه ایم،اما آزادی خود را از دست داده‌ایم.

  بخشی از کتاب چهار میثاق (نویسنده: دون میگوئل روئیز)

  ۱   | ۲ | ۳۲۹ | ۹۸/۰۹/۰۸ | محمد لطیفی
 • سرکشیِ دولت در جیب مردم
 • وزیرِ تعاون: چه تمام کسانی که کمک هزینه معیشت دریافت کرده‌‌اند و چه کسانی که دریافت نکرده‌‌اند و اعتراض کرده‌‌اند تا آخرِ ماه بایستی این مجوز رو به دولت بدهند که دولت در تمام حسابهایِ بانکیِ آنها سرکشی کند، در غیرِ اینصورت کمک هزینه قطع خواهد شد!

  این هم خبرِ جدیدِ امروز که از زبان وزیر تعاون شنیدیم. دیگه واقعا نمی‌دونم چی باید گفت از طرفی ۵۰ هزارتومان اصلاً ارزش این رو نداره که اجازه بدی هرکسی دلش خواست بیاد و حسابهایِ بانکیت رو بررسی بکنه و از طرفِ دیگه هم خیلی از افراد هستند که واقعاً زیر این فشارِ سنگینِ گرانی و تورم دارن له می‌شن، مثل کارگرانی که ۵ یا ۶ ماههِ حقوق نگرفتن و چه بسا اونهایی که حقوق هم گرفتن مشکلات مالی زیادی دارن.

  با وجود این اوضاع احتمالاً تا چند ماه دیگه باید به دولت اجازه بدیم هرچقدر پول احتیاج داره خودش از حسابمون برداشت کنه.

  کاش مسئولین کمی هم برای مردم حُرمت و ارزش قائل بودند و بجای تفره رفتن از پرداختِ حق مردم و سَرک کشیدن در خصوصی‌ترین مسائلِ اونها پای حرفِ دلِ مردم و شنیدنِ مشکلاتشان می‌نشستند.

  ۱   | ۱ | ۳۶۴ | ۹۸/۰۹/۰۵ | محمد لطیفی
 • زیر ساختِ افتضاح
 • متاسفانه بعد از اتفاقاتِ اخیر و قطع شدنِ اینترنتِ بین المللی خیلی‌ها با مشکلاتِ جدی مواجه شدن مثل دسترسی به ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی و... متاسفانه ما حتی یک موتور جستجوی بومی هم نداریم که لااقل سایت‌های داخلی رو جستجو کنیم. البته دوستان چنتا معرفی کردن مثل: یوز (که اصلا باز نمیشه)، پارسی جو(که فقط نتایج ویکی‌پدیا رو نشون میده)، سلام (که ظاهرا تعطیله) و... 

  ۰   | ۰ | ۳۳۱ | ۹۸/۰۸/۲۸ | محمد لطیفی
 • شب نوشت
 • بعضی شبها اگه از اون تایمی که باید بخوابم دیرتر بخوابم دیگه خوابم نمیبره و دیگه مغزم offنمیشه، همینجوری میگرده دنبال موضوعات مختلف و تجزیه و تحلیل اتفاقاتِ بی‌‌اهمیت. گاهی هم چند ساعت توی مغزم در حال کَل‌کَل در مورد یه موضوع مسخره با یه شخص خیالی هستم. البته یه مدت سعی میکردم از این همه فسفر سوزی شبانه استفاده‌ی مثبت بکنم تا اینکه کار بجایی رسید که توی خواب برنامه نویسی می‌کردم یا اینکه فرمولهای عجیب غریب اکسل توی ذهنم می‌نوشتم. ولی بَدیِ این کار این بود که اگه به نتایج مهمی میرسیدی تا از رختخواب بلند نمیشدی و محتویات مغزت رو توی کامپیوتر خالی نمیکردی دیگه نمیشد که بخوابی.

  خلاصه امشبم یکی از اون شباست. (خوب بخوابید)

  اگر الان نصفه شبه و هنوز بیدارین یه نگاهی هم به اینجا بندازید.

  ۰   | ۰ | ۳۶۷ | ۹۸/۰۸/۱۲ | محمد لطیفی
 • زندگی زیبا می شود
 • روزی هزار بار شکر که دخترم شدی  ،   روزی هزار بار شکر که بابایت شدم

  ۰   | ۰ | ۵۴۷ | ۹۸/۰۴/۰۲ | محمد لطیفی
پربيننده ترين مطالب
محبوب ترين مطالب
Copyright © iranew.com 2005-2019